Buy the best web hosting reviews of 2012 and consider reading BlueHost Review and users testimonials.

CB Radio - trochę historii

Wikipedia podaje: CB radio (ang. Citizen-Band – pasmo obywatelskie, pol. radiostacja pasma obywatelskiego) – pasmo radiowe i urządzenia łączności (radiostacjaanteny i osprzęt) pracujące w zakresie 27MHz (11 metrów).

Połączenia w terenie otwartym i płaskim o zasięgu kilkudziesięciu kilometrów (stacje bazowe), do kilkunastu kilometrów (stacje samochodowe), od kilkuset metrów do kilku kilometrów (radiostacje ręczne - zależnie od anteny), a także możliwe łączności przez odbicie fali od jonosfery na kilka i więcej tysięcy kilometrów (łączność DX).

Początki CB sięgają lat 40 XX wieku, kiedy to w USA dla potrzeb łączności obywatelskiej zaczęto wykorzystywać pasmo 460-470 MHz oraz 250 MHz. Później łączność przeniesiono na pasmo 27 MHz i to pasmo jest wykorzystywane do dzisiaj. Przygodę z CB rozpoczął Al Gros, który w 1939 roku stworzył walkie-talkie, a w 1943 pierwsze CB radio. Do Europy CB trafiło w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku. Polska popularność tego wynalazku rozpoczęła się w latach 90 XX wieku, jednak aby z niego korzystać należało uzyskać pozwolenie Państwowej Inspekcji Radiowej (PIR), później Państwowej Agencji Radiokomunikacji (PAR), następnie Urzędu Regulacji Telekomunikacji (URT), Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP), aż w końcu Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). 

Obecnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2007 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 972), nadawanie na terenie Polski w zakresie częstotliwości 26,960-27,410 MHz nie wymaga uzyskania pozwolenia. Nie ma także obowiązku, w wypadku kontroli drogowej, okazywania świadectwa homologacji CB radia lub deklaracji zgodności CB radia z normą ETSI EN 300 135; ETSI EN 300 433.


Free Joomla Templates designed by Website Hosting